top of page
ECHILIBRU PRIN NON VIOLENȚĂ 

Context

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de violență în școală și diminuarea acestuia, prin instruirea psihologilor școlari în legatură cu acest fenomen.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

1.  Conștientizarea pentru psihologii școlari a fenomenului violenței și a cauzelor care duc la acte de violență în școală.

2. Asigurarea unor tehnici și metode de învățare continuă, atât pentru grupul țintă cât și pentru alți beneficiari indirecți care să ducă la diminuarea fenomenului de violență în școli.

3. Dezvoltarea competențelor profesionale ale psihologilor școlari în legatură cu fenomenul violenței.

4. Dezvoltarea competențelor cognitive la copii și adolescenți în școli pentru a înțelege consecințele negative ale violenței. 

5. Facilitarea cunoașterii unor situații de violență suferite de elevi timizi, introverți sau cărora le este frică să vorbească față în față despre ce se întamplă cu ei de către psihologii școlari, într-un mod inovativ prin intermediul aplicației “ChatBoot” - Roboțelul anti violență.

Fenomenul de violență, discriminare și hărțuire în școală este o temă care preocupă din ce în ce mai mult societatea, datorită curbei ascendente înregistrate în ultimul timp și de aceea există o nevoie accentuată  de a promova conștientizarea acestui fenomen, în special în școală, locul unde se formează copii. Valorile morale pe care le promovează societatea, prin intermediul școlii și al familiei se fundamentează concomitent cu dobândirea de cunoștințe, formarea de priceperi și deprinderi, contribuind în egală măsură la formarea profilului unui tânăr capabil de integrarea socială și să se adapteze noilor provocări actuale. Mai mult această problemă nu este doar a României ea se regăsește sub alte forme și intensitate în majoritatea țărilor din Europa.

Studii realizate de Institutul de Știinte ale Educației, UNICEF, Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei, Organizația Mondială a Sănătății, Salvați Copiii, Brandwatch au arătat că România se situează între primele locuri în ceea ce privește violența și pe primul loc pentru hărțuire în școli, în Europa. În țările partenerilor aleși situația este următoarea: în Cipru studii realizate de Observatorul Național pentru Violența în școli și Centrul de Cercetare Educațională și Evaluare (CERE) și în Italia studii realizate de Arcigay și Universita degli Studi di Sassari au arătat că fenomenul violenței este în continuă creștere.

Grup țintă

Grupul țintă: psihologii școlari care profesează în școli și care reprezintă grupul țintă direct. Psihologul şcolar este un specialist în psihologie educaţională şi/sau consiliere psihologică, care investighează problemele de natură psihologică specifice mediului şcolar, oferă consiliere psihologică specializată în domeniul educaţional, desfăşoară activităţi de cercetare psihologică. Psihologul şcolar îşi desfăşoară activitatea în cabinetele şcolare din instituţiile de învăţământ.  

În lupta cu acest fenomen este nevoie să fie sensibilizați și implicați și alți actori (părinții, diriginții, profesorii), care sunt beneficiarii indirecți. Asigurarea acestor relaționări este tot o competență a psihologului școlar. Este nevoie de cunoștințe noi și competențe îmbunătățite pentru a face față amploarei și noilor provocări ale fenomenului violenței în societatea actuală,  obiective ale acestui proiect.

                              

Grupul țintă indirect: elevi, adolescenți, părinți, profesori, membrii ai unor ONG-uri de profil.

bottom of page