top of page

Evenimente de multiplicare

În cadrul proiectului „Echilibru prin non violență”, finanțat prin programul Erasmus +, au fost organizate, în toate țările partenere în proiect - România, Italia, Cipru,- o serie de evenimente de multiplicare și diseminare a activităților implementate și a produselor intelectuale elaborate în cadrul proiectului, în perioada 2018-2020.

ZIVAC GROUP CENTRAL srl (coordonatorul proiectului) în parteneriat cu companii importante în educație nonformală din Italia (IIAPHS) și Cirpu (DIONI) și alături de Liceul Tehnologic Nr. 1, Alexandria au inițiat proiectul transnational ”Echilibru prin non violență”. Acest proiect este un parteneriat strategic în domeniul VET și finanțat cu fonduri europene prin programul Erasmus+.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de violență în școală și diminuarea acestuia, prin instruirea psihologilor școlari în legatură cu acest fenomen.

Obiectivele principale ale evenimentelor de multiplicare au reprezentat atăt prezentarea generală a proiectului cât și diseminarea rezultatelor intelectuale alături de promovarea și creșterea oportunităților pentru transferul de cunoștințe, dezvoltarea abilităților, învățarea colaborativă și creșterea interesului pentru programul de formare.

Evenimentele și-au propus să promoveze proiectul și să implice experți și alte părți cointeresate în implementarea acestuia.

Evenimentele au fost pregătite în prealabil prin elaborarea unei agende comune a evenimentelor, înscrierea participanților, pregătirea materialelor care au fost prezentate în timpul evenimentului (prezentări, cartoane, info-grafice, etc), dar și prezentarea programului Erasmus+ și a beneficiilor oferite de acesta.

1 Picture EB
2 Picture EB
4 Picture EI
3 Picture EA
bottom of page